พนักงานทั่วไป/แม่ครัว

วิจิตร เรืองจันทร์
พนักงานทั่วไป

เสน่ห์ ศิลา
แม่ครัว

นางสาวจินตหรา ชูสุข
ร้านค้าสวัสดิการหนูน้อยการกุศล
เบอร์โทร : 082-771-3116

นางสังวาลย์ กุลอินทร์
นักการ

สุทัศน์ สุวรรณทา
นักการ
เบอร์โทร : 087-839-8209