ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานขับรถ/ช่างเทคนิค

สันติสุข เจริญชัย
พนักงานขับรถ/ช่างเทคนิค

นายสุทัศน์ สุวรรณทา
พนักงานขับรถ/พนักงานทั่วไป

นายวัชระพงษ์ รุ่งนาค
พนักงานทั่วไป