พนักงานขับรถ/ช่างเทคนิค

สันติสุข เจริญชัย
พนักงานขับรถ/ช่างเทคนิค
เบอร์โทร : 0846239433
อีเมล์ : santisuk1982@hotmail.com

นายสุทัศน์ สุวรรณทา
พนักงานขับรถ/พนักงานทั่วไป

นายวัชระพงษ์ รุ่งนาค
พนักงานทั่วไป