คณะผู้บริหาร

พระมหาดำรงค์ สนฺตจิตฺโต
ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ
เบอร์โทร : 085-052-3797
อีเมล์ : traphangthong@hotmail.com

พระครูสุเมธภูวดล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา