ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - 19)
 คณะทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ตรวจติดตามมาตรฐานการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - 19) ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,10:52   อ่าน 7762 ครั้ง