ข่าวประชาสัมพันธ์
*** ลำดับขั้นตอนวันรายงานตัว ***
*** ลำดับขั้นตอนวันรายงานตัว (สำหรับนักเรียนที่ยื่นเอกสารการสมัครไว้แล้ว)
๑. ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย
๒. ตรวจดูรายชื่อและห้องเรียน ที่บอร์ดรายชื่อ
๓. เข้ารายงานตัวกับครูประจำชั้นที่ห้องเรียน
- แจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อได้
- แจ้งอุปนิสัยส่วนตัวของนักเรียน
- แจ้งความประสงค์ซื้อเครื่องแบบนักเรียน (ในกรณีที่ผู้ปกครอง ต้องการซื้อเครื่องแบบนักเรียน)
- รับใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการซื้อเครื่องแบบนักเรียน)
๔. นำใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน มายื่นที่จุดบริการ ๓ จุดที่ห้องประชุม
- จุดที่ ๑ ชำระเงิน
- จุดที่ ๒ ลองชุดเครื่องแบบนักเรียน
- จุดที่ ๓ รับเครื่องแบบนักเรียน
๕. จุดแจ้ง รถบริการ รับ-ส่งนักเรียน
-----------------------------------------------
*** สำหรับนักเรียนมาสมัครเรียนในวันรายงานตัว
๑. ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย
๒. ยื่นเอกสารการสมัครเรียน ประกอบด้วย
- สำเนาใบเกิด ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ๑ ฉบับ
๓. เข้ารายงานตัวกับครูประจำชั้นที่ห้องเรียน
- แจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อได้
- แจ้งอุปนิสัยส่วนตัวของนักเรียน
- แจ้งความประสงค์ซื้อเครื่องแบบนักเรียน (ในกรณีที่ผู้ปกครอง ต้องการซื้อเครื่องแบบนักเรียน)
- รับใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน (ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการซื้อเครื่องแบบนักเรียน)
๔. นำใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน มายื่นที่จุดบริการ ๓ จุดที่ห้องประชุม
- จุดที่ ๑ ชำระเงิน
- จุดที่ ๒ ลองชุดเครื่องแบบนักเรียน
- จุดที่ ๓ รับเครื่องแบบนักเรียน
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,12:56   อ่าน 3811 ครั้ง